zaterdag 30 augustus 2014

boot directory opschonen in Ubuntu

Ubuntu

Mocht je van de software updater een melding krijgen, dat de /boot directory vol is, dan kun je om te beginnen een paar oude images weggooien. Volg onderstaande beschrijving en je hebt zo weer wat meer ruimte.

Als die vol is, kun je dus een paar oude images verwijderen voordat je met vergrootten of verplaatsen van partities aan de slag gaat.

Geef het volgende commando:


ls /boot -> Je ziet dan alles in de directory. Hierin staan vaak ook veel oude images van de kernel.

uname -r -> hiermee zie je jouw actuele kernelversie, die je dus absoluut niet mag verwijderen.

sudo apt-get remove linux-image-<versie>
Voorbeeld:
sudo apt-get remove linux-image-3.13.0-32-generic -> hiermee verwijder je het kernel image 3.13.0.32

Voorbeeld

server:/boot$ ls
abi-3.13.0-24-generic    initrd.img-3.13.0-34-generic
abi-3.13.0-27-generic    lost+found
abi-3.13.0-29-generic    memtest86+.bin
abi-3.13.0-30-generic    memtest86+.elf
abi-3.13.0-32-generic    memtest86+_multiboot.bin
abi-3.13.0-34-generic    System.map-3.13.0-24-generic
config-3.13.0-24-generic   System.map-3.13.0-27-generic
config-3.13.0-27-generic   System.map-3.13.0-29-generic
config-3.13.0-29-generic   System.map-3.13.0-30-generic
config-3.13.0-30-generic   System.map-3.13.0-32-generic
config-3.13.0-32-generic   System.map-3.13.0-34-generic
config-3.13.0-34-generic   vmlinuz-3.13.0-24-generic
grub     vmlinuz-3.13.0-27-generic
initrd.img-3.13.0-24-generic vmlinuz-3.13.0-29-generic
initrd.img-3.13.0-27-generic vmlinuz-3.13.0-30-generic
initrd.img-3.13.0-29-generic vmlinuz-3.13.0-32-generic
initrd.img-3.13.0-30-generic vmlinuz-3.13.0-34-generic
initrd.img-3.13.0-32-generic
 
server:/boot$ uname -r
3.13.0-34-generic
server:/boot$ sudo apt-get remove linux-image-3.13.0-32-generic
Je krijgt nu een paar meldingen en je moet een keer accepteren.

Daarna geef je onderstaande commando om de verwijdering compleet te maken. Dat doe je dus voor elk ouder iamge. Uiteindelijk had ik alleen het kernel image 3.13.0-34 over en voldoende vrije ruimte.

sudo apt-get autoremove
 

Ook hier moet je een keer accepteren.

Hopelijk heb je hier iets aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten